Už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą darželyje atsakinga 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Lazdauskaitė.

Pastebėjus korupcijos apraiškas darželyje,

kreiptis tel. nr. 8 428 55148, el.p. viduklesd@raseiniai.lt