Finansinių ataskaitų rinkiniai 3 ketv.

     Finansinės būklės ataskaia 2019 m. birželio 30 d.

2018 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. birželio 30 d.

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. kovo 31 d.