2018 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. birželio 30 d.

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. kovo 31 d.