Viduklės darželio pasiekimų_ pažangos vertinimas

Viduklės darželio nuostatai

Viduklės darželio 2016-2018 m. strateginis planas

Raseinių r. Viduklės darželio ikimokyklinio ugdymo programa