TS-270 (2)

         TS-377

        Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Raseinių rajono švietimo įstaigose mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašas

        Mokinių maitinimo organizavimo Raseinių rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašas