„NYKŠTUKAI“  

                       Vaikų amžius  2 – 3 m.

         Ugdymo prioritetai:

* Patenkinti vaiko poreikį žaisti, judėti.
* Skatinti kiekvieno vaiko pažangą visose ugdymo kompetencijose.
* Ugdyti savarankiškumą ir draugiškumą.
 
      ,,Nykštukų" grupės dainelė
 
Per mišką ateina
Nykštukų būrys
Ir tyliai pabeldžia
Į grupės duris.
 
Sodinsiu nykštuką
Prie šono šalia,
Tegul pasidžiaugia
Gražia dainele.
 

nykstukas

         ,,PAUKŠČIUKAI"
 
       Vaikų amžius  3 – 4 m.
 
Ugdymo  prioritetai:
* Kurti darnų grupės kolektyvą, bendradarbiaujant su vaikų tėveliais.
* Ugdyti kultūrinius-higieninius įgūdžius.
* Plėtoti ugdytinių kūrybinius bei kitus gebėjimus.
 
 
   ,,Paukščiukų" grupės dainelė
(muzika R. Gružinskienės, žodžiai R. Morkuvienės)
 
Mes linksmi vaikiukai,
Šaunūs mes paukščiukai.
Lekiam lekiam kuo greičiau,
Skrendam skrendam vis aukščiau.
 
Gražūs mūs sparneliai,
Dailūs ir snapeliai.
Su sparneliais plast plast plast,
Su snapeliais kapt kapt kapt.
 
Greitos mūs kojelės,
Žvitrios ir akelės.
Katinėlis vos artyn
Lekiam, skrendam mes tolyn.

paste24

 
          ,,BORUŽIUKAI"
 
         Vaikų amžius 3-4 m.
 
Ugdymo prioritetai:
* Padėti vaikams ugdytis komunikavimo kompetenciją, t.y. mokytis kalbėti, klausytis, perduoti ir gauti reikalingą informaciją žodžiu, gestu, piešiniu.
 
    ,,Boružiukų" grupės dainelė
 
Boružiukai mes maži,
Bet dainelė mūs graži.
Priedainis:
Mokame lekioti,
Mokame ropoti
Pasislėpti tarp gėlių}2k.
 
Mūs taškeliai septyni
Suskaičiuoki, jei gali.
Priedainis.

paste26

 
 
 
                           ,,SPALVIUKAI"     
 
                         Vaikų amžius 5-6 m.
 
Ugdymo prioritetai:
* Ugdyti pažintinius gebėjimus skatinant vaikus tyrinėti supančią aplinką, eksperimentuoti stebint pasirinktus daiktus ir reiškinius.
* Ugdyti vaikų socialinius gebėjimus sudarant sąlygas vaikams bendrauti, bendradarbiauti, pratintis susitarti.
* Plėtoti komunikavimo gebėjimus skatinant vaikus reikšti mintis, išsakyti nuomonę, išklausyti kitus, klausytis įvairių tekstų, atpasakoti, kurti.
 
,,Spalviukų" grupės dainelė
(muzika ir žodžiai N. Lapinskienės ,,Vaivorykštė")
 
Šypsos geltona saulelė,
Debesį pilką ji veja,
Šoka žydram danguje ji
Ir kviečia pašokti kartu.
 
Priedainis:
Apsisukim ratu,-
Kiek daug aplink spalvų
Lydi visus kiekvieną dieną.
 
Surink spalvas
Ir visas vaivorykštėn sudėk,
Kaip nuostabu, pasižiūrėk!
 
Pievoj aguona raudona,
Pienė kaip saulė geltona,
Žalias paparčio lapelis,
Mus supa spalvota šalis.
 
Priedainis.
 
paste25